Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Hónap cikke

Szűrő

Proton egyrészecske energiák a 78Ni közelében: a 77Cu spektroszkópiai vizsgálata proton kiütési reakcióban

Év / hónap 2018/11
Kutatási téma Gamma-spektroszkópia radioaktív nyalábokkal
Megjelenés helye Physics Letters B 782, 99 (2018)
Szerzők az Atomkiból Dr. Dombrádi Zsolt   Dr. Fülöp Zsolt   Dr. Kunné Sohler Dorottya   
DOI https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.05.023

A 22Ne(p,gamma)23Na reakció hatáskeresztmetszetének vizsgálata

Év / hónap 2018/10
Kutatási téma Nukleáris asztrofizika
Megjelenés helye Physical Review Letters 121, 172701 (2018)
Szerzők az Atomkiból Dr. Elekes Zoltán   Dr. Fülöp Zsolt   Dr. Gyürky György   Dr. Szücs Tamás   
DOI https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.172701

Poli-dimetil-sziloxán (PDMS) előhívása negatív lithográfiai rezisztanyagként

Év / hónap 2018/9
Kutatási téma Fókuszált ionnyalábok alkalmazása ionnyaláb-analitikára és protonnyaláb-megmunkálásra
Megjelenés helye Applied Surface Science 447 (2018) 697–703
Szerzők az Atomkiból Dr. Szilasi Szabolcs   
DOI https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.04.006

Modulation of Cosmogenic Tritium in Meteoric Precipitation by the 11-year Cycle of Solar Magnetic Field Activity

Év / hónap 2018/8
Kutatási téma Nemesgáz és stabilizotóp geokémia, izotóphidrológia
Megjelenés helye Scientific Reports, 2018, 8:12813
Szerzők az Atomkiból Dr. Jull A. J. Timothy   Dr. László Elemér   Major Zoltán   Dr. Palcsu László   Dr. Rinyu László   Dr. Temovski Marjan   Túri Marianna   
DOI https://doi.org/10.1038/s41598-018-31208-9

F- negatív ion kétszeres és háromszoros elektron leválasztása a K-héj küszöb közelében: Egy foton-direkt kétszeres elektron emisszió kimutatása

Év / hónap 2018/7
Kutatási téma Foton- és töltöttrészecske-indukált elektronemisszió
Megjelenés helye PHYSICAL REVIEW LETTERS 120, 133202 (2018)
Szerzők az Atomkiból Dr. Ricz Sándor   
DOI https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.133202

Használhatóak-e biofilterként a hínarak a gadolínium-tartalmú kontrasztanyagok eltávolítására ?

Év / hónap 2018/6
Kutatási téma Radiokarbonos kormeghatározás és környezetkutatás
Megjelenés helye Water Research 135 (2018) 104-111
Szerzők az Atomkiból Dr. Braun Mihály   
DOI https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.12.074