Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Hónap cikke

Szűrő

Az asztrofizikai jelentőségű 17O(p,γ)18F reakció hatáskeresztmetszetének mérése széles energiatartományban

2017/Április

PHYSICAL REVIEW C 95, (2017) 035805.

Cross section measurement of the astrophysically important 17O(p,γ)18F reaction in a wide energy range

Az asztrofizikai jelentőségű 17O(p,γ)18F reakció hatáskeresztmetszetének mérése széles energiatartományban

Gy. Gyürky, A. Ornelas, Zs. Fülöp, Z. Halász, G.G. Kiss, T. Szücs, R. Huszánk, I. Hornyák, I. Rajta, I. Vajda

 

A csillagok energiatermelésének legfontosabb folyamata a hidrogénfúzió, mely során hidrogénből hélium keletkezik. Míg a Napunk esetén ez leginkább az úgynevezett pp-láncok reakcióin keresztül megy végbe, addig nagyobb tömegű csillagokban nehezebb elemek részvételével zajló folyamatok, például a CNO ciklusok válnak jelentőssé. A 17-es tömegszámú oxigén izotóp protonbefogási reakciója a 3. CNO ciklus kiinduló reakciója, ami így több különböző asztrofizikai folyamatban (például vörös óriás csillagok, Nóva robbanások) kulcsfontosságú. A reakció hatáskeresztmetszetének pontos ismerete szükséges ezen asztrofizikai folyamatok megértéséhez.
A 17O(p,γ)18F reakcióra vonatkozó kísérleti adatok pontosítása érdekében egy olyan kísérleti módszerrel tanulmányoztuk a reakciót, melyet korábban nem alkalmaztak az általunk vizsgált széles energiatartományban. Az Atomki új Tandetron gyorsítóján futó első tudományos projekt keretében a reakció hatáskeresztmetszetét a 18F végmag radioaktív bomlásának mérésen alapuló aktivációs technikával mértük meg. Az aktivációs technikával meghatározott teljes hatáskeresztmetszet nincs kitéve néhány olyan potenciális hibaforrásnak, melyek a korábbi, más technikával végzett méréseket sújtják. Így nagy pontosságú, a korábbi mérésektől független adatokat tudtunk szolgáltatni, melyeket az R-mártix módszer felhasználásával is elemeztünk. Eredményeink hozzájárulnak a reakciót leíró elméleti modellek finomításához, s így az asztrofizikai folyamatok jobb megértéséhez.

 

 


 

A 17O(p,γ)18F reakció mért hatáskeresztmetszete a vizsgált energiatartomány alsó felében összehasonlítva a korábbi, eltérő technikával végzett mérések adataival.

http://10.1103/PhysRevC.95.035805

 


Kapcsolodó publikáció
A new cross-section measurement of the astrophysically important 3He(alpha, gamma)7Be reaction at high energies.
Kutatási téma
Nukleáris asztrofizika