Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Könyvtár

Könyvtárunk országos feladatkörű, tudományos szakkönyvtár, az intézettel együtt jött létre 1954-ben. A könyvtár fő gyűjtőköre a fizika, ezen belül az atom- és atommagfizikai alapkutatáshoz és ezek ipari, valamint egyéb tudományokban történő alkalmazásához szükséges elméleti és kísérleti tárgyú szakirodalom. Közel 60.000 dokumentummal rendelkezünk.

A könyvtár korlátozott nyilvánosságú, feladata elsősorban az intézet dolgozóinak szakirodalommal való ellátása és az intézet publikációs-hivatkozási tevékenységének regisztrálása.

Kölcsönzés elsősorban intézeti dolgozóknak illetve könyvtárközi kölcsönzéssel lehetséges. Helyben olvasást mindenki számára biztosítunk. Nem intézeti dolgozók számára csak munkahelyük garanciavállalásával, vagy az Atomki dolgozóitól származó kölcsönzési meghatalmazással kölcsönzünk. Hallgatók intézeti dolgozó nevére kölcsönözhetnek illetve könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáron keresztül.

Könyvtárközi kölcsönzés: hazai és külföldi könyvtáraktól másolatokat és eredeti dokumentumokat szerzünk be olvasóink igényei szerint. A beszerzés költsége az olvasó témaszámát terheli. Más könyvtáraknak hivatalos könyvtárközi kérés vagy elektronikus levélben eljuttattott igény alapján adunk kölcsön kiadványt, vagy küldünk másolatot. Könyvtárközi kölcsönzéssel Balla Péterné foglalkozik. Címe: ktkolcs@atomki.mta.hu

Nyitva:

  • Munkanapokon 8-16, 
  • A hét utolsó munkanapján 8-13.
  • A nyitvatartási időn túl az Atomki és a Debreceni Egyetem Fizikai Tanszékeinek dolgozói használhatják a szemleszobát. 
  • Az Atomki dolgozói külön szabályozás szerint látogathatják a könyvtár minden helyiségét.

Publikációk regisztrálása

Publikációk és hivatkozások regisztrálása az intézet saját publikációs adatbázisában illetve az MTMT-ben történik. Mindkét adatbázis folyamatosan frissül.

Repozitóriumi elhelyezés

2013 óta minden intézeti publikáció nyílt hozzáféréséről gondoskodni kell. Ez a következőképp lehetséges: Open Access folyóiratban való megjelentetéssel, Open Access cikk megjelentetésével, illetve repozitóriumi elhelyezéssel.

Elsősorban a következő repozitóriumokat ajánljuk: arXiv,  REAL; abban az esetben, ha Debreceni Egyetemmel közös a publikáció: DEA

Nem repozitórium a ResearchGate!


Hivatalos elnevezés:

MTA Atommagkutató Intézet Könyvtára

Cím: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c

E-mail: library@atomki.mta.hu

Telefon: 

+36-52-509-220

+36-52-509-200/11313

Könyvtári kód: D30