Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Aktuális  

30 Apr
11:00
MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
23 Apr
11:00
Kvarkanyag - 2014
 Szeminárium
MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
23 Apr
 
21 Apr
11:00
MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
21 Apr
 
21 Apr
 
20 Apr
11:00
MTA Atomki, tanácsterem (Debrecen, Bem tér 18/c, I. épület alagsora)
20 Apr
11:00
Atomki for ELI /Mini Workshop
 Konferencia, Workshop
MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
16 Apr
11:00
MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
14 Apr
16:00
MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)

Köszöntő

Az anyag építőköveinek kutatására európai országok 1954-ben létrehozták a CERN kutatóintézetet Svájcban. Ugyanebben az évben, Debrecenben is megalakult egy az
atommagok kutatására szánt intézet, az Atomki, amely atomok és atommagok alacsony energiájú ütközéseit vizsgálja magas színvonalon. A modern fizika modern eszközök nélkül elképzelhetetlen. Kutatóink nemzetközi versenyben évről évre folyamatosan fejlesztik berendezéseiket, laboratóriumaikat. Ez a feltétele a kutatási területek állandó bővítésének, nemzetközi centrumokkal való széleskörű együttműködéseknek, világszínvonalú eredményeink elérésének. Mára, egyéb technológiai vívmányaink között, az Atomki Részecskegyorsító Központja mind hazai, mind külföldi kutatók által elismert és széles körben használt berendezésegyüttessé vált.

 

A fizikai jelenségek megismerése sok esetben ad lehetőséget arra, hogy azokat technológiai fejlesztésekre alkalmazhassuk. Az Atomki kutatói környezetvédelmi kutatásokkal, nanotechnológiai fejlesztésekkel, orvosi képalkotó berendezések prototípusainak gyártásával, ipari vákuumtechnikai rendszerek készítésével bizonyítják, hogy a tudományos kutatás és az innováció elválaszthatatlan egymástól.

 

Az elmúlt hatvan év bebizonyította, hogy a debreceni fizika világszínvonalú eredményeket tud felmutatni a kutatás, fejlesztés és innováció területén egyaránt.

 

Dr. Fülöp Zsolt

Kiemelt események

SIGN 2015 workshop 2015.09.29 Konferencia, Workshop
INARIE workshop 2015.11.30 Konferencia, Workshop

Hírlevél