Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Aktuális  

01 Apr
13:00
MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
27 Mar
 
Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszék, I. emelet 124. terem (4026 Debrecen, Bem tér 18/a)
24 Mar
15:00
MTA Atomki, szemináriumi terem (Debrecen, Bem tér 18/c, VIII. épület, 2. emelet, 202. szoba)
23 Mar
 
Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszék, I. emelet 124. terem (4026 Debrecen, Bem tér 18/a)
20 Mar
11:00
MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
19 Mar
11:00
MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
17 Mar
11:00
MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
09 Mar
10:00
Habilitációs védés
 Szeminárium
MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
05 Mar
11:00
MTA Atomki, tanácsterem (Debrecen, Bem tér 18/c, I. épület alagsora)
02 Mar
14:00
MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)

Köszöntő

Az anyag építőköveinek kutatására európai országok 1954-ben létrehozták a CERN kutatóintézetet Svájcban. Ugyanebben az évben, Debrecenben is megalakult egy az
atommagok kutatására szánt intézet, az Atomki, amely atomok és atommagok alacsony energiájú ütközéseit vizsgálja magas színvonalon. A modern fizika modern eszközök nélkül elképzelhetetlen. Kutatóink nemzetközi versenyben évről évre folyamatosan fejlesztik berendezéseiket, laboratóriumaikat. Ez a feltétele a kutatási területek állandó bővítésének, nemzetközi centrumokkal való széleskörű együttműködéseknek, világszínvonalú eredményeink elérésének. Mára, egyéb technológiai vívmányaink között, az Atomki Részecskegyorsító Központja mind hazai, mind külföldi kutatók által elismert és széles körben használt berendezésegyüttessé vált.

 

A fizikai jelenségek megismerése sok esetben ad lehetőséget arra, hogy azokat technológiai fejlesztésekre alkalmazhassuk. Az Atomki kutatói környezetvédelmi kutatásokkal, nanotechnológiai fejlesztésekkel, orvosi képalkotó berendezések prototípusainak gyártásával, ipari vákuumtechnikai rendszerek készítésével bizonyítják, hogy a tudományos kutatás és az innováció elválaszthatatlan egymástól.

 

Az elmúlt hatvan év bebizonyította, hogy a debreceni fizika világszínvonalú eredményeket tud felmutatni a kutatás, fejlesztés és innováció területén egyaránt.

 

Dr. Fülöp Zsolt

Kiemelt események

PIPAMON workshop 2015.03.24 Konferencia, Workshop
INARIE workshop 2015.11.30 Konferencia, Workshop

Hírlevél