Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

80 éves a szupermultiplett-elmélet, 60 éves az SU(3) szimmetria, és 40 éve járunk velük a 28-Si nyomában

Szeminárium 80 éves a szupermultiplett-elmélet, 60 éves az SU(3) szimmetria, és 40 éve járunk velük a 28-Si nyomában
Előadó

Cseh József

MTA Atomki,
Időpont 2018-10-18 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

4o évvel ezelőtt az ATOMKI-ben alfa-részecskék rugalmas szóródását és befogását vizsgáltuk a 24Mg céltárgyon, és megtaláltuk a 28Si számos, magasan gerjesztett állapotát.

Azután megpróbáltuk a kísérleti spektrumot elméletileg értelmezni. Ennek során megalkottunk három magszerkezetmodellt, melyek Wigner SU(4) es Elliott SU(3) szimmetriáján alapulnak.
És úgy tűnik, hogy rátaláltunk az atommagok egy új szimmetriájára. Ez összekapcsolja a héj- kollektív és klasztermodellt, és ily módon képes egységesen leírni különböző konfigurációk

részletes spektrumát más-más energiablakban.

A közelmúltban Dél-Afrikában alfa-szórási kísérletet végeztek annak érdekében, hogy meghatározzák a 28Si magasan fekvő 0+ spin-paritású állapotait tág energiatartományban. Egy ilyen spektrumot a sokcsatornás dinamikai szimmetriánk képes részletesen és paramétermentesen megjósolni. A kísérleti eredmények meglepően jól egyeznek az előrejelzésünkkel.