Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Lézer-anyag kölcsönhatás: plazmonikus elektronemisszió és elektrongyorsítás

Szeminárium Lézer-anyag kölcsönhatás: plazmonikus elektronemisszió és elektrongyorsítás
Előadó

Márton István

MTA Atomki
Kapcsolattartó Dr. Király Beáta
Időpont 2018-03-27 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

A lézertechnika, valamint a modern anyagmegmunkálási módszerek lehetővé tették az ultragyors, tipikusan femtoszekundumos időtartományban, illetve nanokörnyezetben lejátszódó folyamatok vizsgálatát. Jelentős kutatási iránnyá nőtte ki magát a felületi plazmonokkal kapcsolatos terület is. A felületi plazmon az elektronok felületi töltéssűrűség oszcillációja, melynek jellegzetessége a kapcsolódó evaneszcens elektromágneses tér. Az előadás során bemutatom a kutatásaim eredményét, melyekkel a felületi plazmon közeltere által létrehozott ultragyors elektronemisszió és elektrongyorsítás tulajdonságait vizsgáltam.

Egyéb információ

Az előadásra az új fiatalok bemutatkozása keretében kerül sor.

A közvetlenül doktori fokozatszerzés előtt álló vagy már fokozatot szerzett új fiatalok szeminárium keretében mutatják be eddigi munkásságukat, amennyiben a fokozatszerzés helyszíne nem az Atomki. Ezzel hatékonyabban bekerülhetnek az intézet vérkeringésébe.

 

Az előadás előtt 10:30-tól tea.