Publication

APHA-code P2409
Authors Tárkányi F.
Title Szupravezetô szolenoid-transzporteres Si(Li) elektron spektrométer. Témavezetô: Fényes T.
Megjelenés helye Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1976) 125
Impact factor 0.000
Megnézem   Hivatkozások (4)