Publication

APHA-code P2319
Authors Berényi D.,  Borbély-Kiss I.,  Koltay E.,  Seif El-Nasr S. A. H.,  Sarkadi L.,  Végh J.
Title Zn ötvözöelem mélységi koncentrációeloszlásának vizsgálata proton-indukált röntgenemissziós módszerrel, aluminium mintában.
Megjelenés helye Izotóptechnika 20 (1977) 385
Impact factor 0.000
Megnézem   Hivatkozások (4)