Institute for Nuclear Research
MTA Certificate of Research Excellence

Béta bomlások asztrofizikai folyamatokban

Seminar Béta bomlások asztrofizikai folyamatokban
Lecturer

Kiss Gábor

RIKEN Nishina Center, Radioactive Isotope Physics Laboratory és MTA ATOMKI
Time 2016-12-06 11:00
Place MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Description of event

A vasnál nehezebb elemek döntő többsége neutron befogás révén keletkezik az úgynevezett asztrofizikai s (slow = lassú) és r (rapid = gyors) folyamatokban. Míg az s folyamat (viszonylag) jól ismert addig az r folyamatról kevés információ áll rendelkezésünkre. Ennek oka, hogy ezen robbanásos folyamat során a nagy neutron sűrűség hatására sorozatos befogások révén a neutron elhullatási vonal közelében található extrém neutron-gazdag magok jönnek létre melyek tulajdonságai még a modern gyorsítókkal is nehezen vizsgálhatóak.
A neutron fluxus megszűntét követően a létrejött magok sorozatos béta bomlások révén hozzák létre a nehéz kémiai elemek neutron-gazdag izotópjait. Az előadás célja bemutatni azokat a béta-bomlás vizsgálatát célzó kísérleteket melyek az r folyamat pontosabb megéretését segítik elő.