Kutató hallgatók

Sveiczer András

Intézmény Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kar Természettudományi Kar
Szak Fizikus
Évfolyam 5
Tanév 2018 / 19
Téma A 70,71Kr magok béta bomlásának vizsgálata
Témavezető

Szatmári Roland

Intézmény Debreceni Egyetem
Kar Természettudományi és Technológiai Kar
Szak Fizikus MSc
Évfolyam 1
Tanév 2018 / 19
Téma Atommagok energiaspektruma a sokcsatornás dinamikai szimmetria alapján
Témavezető

Begala Marcell

Intézmény Debreceni Egyetem
Kar Természettudományi és Technológiai Kar
Szak Fizika BSc
Évfolyam 3
Tanév 2018 / 19
Téma Az N=20-as neutron héjzáródás közelében elhelyezkedő neutron-többletes atommagok szerkezetének vizsgálata gamma-spektroszkópiai eszközökkel
Témavezető

Gergely Virág

Intézmény Debreceni Egyetem
Kar Természettudományi és Technológiai Kar
Szak Földtudományi alapszak
Évfolyam 3
Tanév 2018 / 19
Téma Földigiliszta bioszferoidok C-14 kormeghatározási módszerének bevezetése és alkalmazása
Témavezető

Gyökös Brigitta

Intézmény xx
Kar xx
Szak xx
Évfolyam 0
Tanév 2014 / 15
Téma Módszerfejlesztés a légköri aeroszolban a szénmennyiség és izotópváltozások méréséhez Debrecen levegőjéből
Témavezető

Illés Lajos

Intézmény xx
Kar xx
Szak xx
Évfolyam 0
Tanév 2014 / 15
Téma 68Ni atommagon elvégzett kísérlet analízise
Témavezető

Kertész Titanilla

Intézmény xx
Kar xx
Szak xx
Évfolyam 0
Tanév 2014 / 15
Téma A Baradla-barlang jelenkori és múltbéli szén-dinamikájának vizsgálata izotópanalitikai módszerekkel
Témavezető

Nagy István

Intézmény xx
Kar xx
Szak xx
Évfolyam 0
Tanév 2014 / 15
Téma Töltött részecskék kölcsönhatása élő sejtekkel
Témavezető

Papp Enikő

Intézmény xx
Kar xx
Szak xx
Évfolyam 0
Tanév 2014 / 15
Téma Személyi aeroszolterhelés mérése hétköznapi tevékenységek közben
Témavezető

Szőke Zoltán

Intézmény xx
Kar xx
Szak xx
Évfolyam 0
Tanév 2014 / 15
Téma Véletlen-mátrix modellek fizikai alkalmazásai
Témavezető
1 – 10 mutatva 12 elemből