Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

A spontán szimmetriasértés és az atommagok deformációja

Szeminárium A spontán szimmetriasértés és az atommagok deformációja
Előadó

Cseh József

Atomki
Kapcsolattartó Dr. Tornyi Tamás Gábor
Időpont 2019-11-07 14:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása


A spontán szimmetriasértés nagyon fontos jelenség, és a fizika több ágában is találkozunk vele. Leghíresebb példája a Higgs-mechanizmus, mely megmagyarázza, miként tesznek szert tömegre a Standard modell részecskéi.
Elméletének kidolgozásáért 2013-ban Nobel díjat adtak, miután a Higgs-bozon megtalálásával kísérletileg igazolódott az elképzelés helyessége.
Mi a spontás sérülés? Egyszerűen szólva: ha egy rendszer Hamilton-operátora rendelkezik egy szimmetriával, de az alapállapota nem, akkor a szimmetria spontán sérüléséről beszélünk. Például: ha a H-operátor gömbszimmetrikus, de az alapállapot nem. Ez a helyzet az atommagok döntő többségénél.
Az előadásban az egyik legrégebbi és legegyszerűbb magmodell, az Elliott-modell (gömbszimmetrikus héjmodell) tankönyvi példáján mutatjuk be a spontás szimmetriasértést. Mivel e modell a szimmetriaalapú szerkezetmodellek prototipusa, a módszer más esetekben is alkalmazható, ezért nemcsak a kvadrupólus, hanem más tipusú deformációk is tárgyalhatók íly módon. Ráadásul igen szemléletes lehetőségét nyújt a spontán szimmetriasértés logikájának megértéséhez a jól ismert forgásszimmetria példáján.