Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Új eredmények a kvarkanyag fizikájában

Szeminárium Új eredmények a kvarkanyag fizikájában
Előadó

Dr. Fényes Tibor

MTA Atomki
prof. emeritus
Időpont 2016-04-28 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

A CERN-i PbPb-ütközésekben előállt kvarkanyag

Hőmérséklete: (1-5)×1012 K

Nyomása: (100-300)×1028 at

Élettartama: (3-6)×10-23 s

 

I.BEVEZETÉS

II.A MAGANYAG FÁZISDIAGRAMJA, AZ ÜTKÖZÉS FÁZISAI

III.FORRÓ ÉS SŰRŰ MAGANYAG

     III.1. γ-SUGÁRZÁS A KVARK-GLUON PLAZMÁBÓL

     III.2. A TŰZZÓNA KOLLEKTÍV MOZGÁSA

     III.3. RÉSZECSKEKUMULÁNSOK

     III.4. HADRONHOZAMOK

     III.5. A HADRONOK ENERGIASPEKTRUMA

     III.6. NUKLEÁRIS MODIFIKÁCIÓS TÉNYEZŐK

     III.7. RÉSZECSKEPÁROK KETTŐS GERINCŰ ELOSZLÁSA

     III.8. ELMÉLETI MODELLEK

IV.ÖSSZEGZÉS, KITEKINTÉS

 

Műsoron kívül: SUSY keresés a CERN-ben