Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Ciklotronalkalmazási Laboratórium