Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

VAÚ

Spontán szimmetriasértés Elliott-típusú modellekben és az atommagok deformációja

2019/April

Kutatási téma
Atommagok szerkezete és szimmetriái