Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

VAÚ

Proton egyrészecske energiák a 78Ni közelében: a 77Cu spektroszkópiai vizsgálata proton kiütési reakcióban

2018/November

Kutatási téma
Gamma-spektroszkópia radioaktív nyalábokkal