Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

VAÚ

Elektron-ciklotronrezonanciás ionforrás plazmájának vizsgálata spektrális feloldású röntgenképek segítségével

2017/July

Kutatási téma
Plazmafizika