Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

VAÚ

A hélium gyors ionokkal kiváltott egyszeres ionizációjára vonatkozó teljesen differenciális hatáskeresztmetszetek: klasszikus modell számítások

2018/April

Kutatási téma
Alapvető atomi ütközési folyamatok