Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

VAÚ

Diffusion induced atomic islands on the surface of Ni/Cu nanolayers.

2018/March

Kutatási téma
Felületek és vékonyrétegek analitikája