Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Sokrész összefonódás és sokrész korreláció

Szeminárium Sokrész összefonódás és sokrész korreláció
Előadó

Szalay Szilárd

Wigner Fizikai Kutatóközpont
Kapcsolattartó Dr. Vértesi Tamás
Időpont 2018-12-13 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

Sokrész összefonódás és sokrész korreláció
Szalay Szilárd, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

Röviden áttekintjük a kvantumrendszerek részleges szeparálhatósági
osztályozását tetszőleges számú részrendszer esetére.
Megmutatjuk, hogyan egyszerűsödik le ez a struktúra, ha nem
összefonódást, hanem korrelációt tekintünk.
Speciális esetként tekintjük a k-szeparálhatóság és k-produkálhatóság
fogalmait (valamint ezek korrelációs megfelelőit),
megmutatjuk, hogy ezek milyen módon duálisai egymásnak, és tárgyaljuk
ennek néhány következményét.
Megadjuk a megfelelő sokrész korrelációs és összefonódási monotonokat,
melyek a kölcsönös információ, az összefonódási entrópia és a formációs
összefonódás, vagy a relatív entrópia természetes általánosításai,
és az osztályozáséval azonos háló-struktúrát mutatnak (sokrész-monotonitás).
Illusztrációként molekulafizikai példákat tekintünk.

Az előadás a
[PhysRevA 92, 042329 (2015)],
[SciRep 7, 2237 (2017)] és
[JPhysA 51, 485302 (2018)] munkákon,
és eddig publikálatlan eredményeken alapul.