Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Charmonium tömeg antiproton-mag ütközésben, avagy hogyan lehet mérni a gluon kondenzátumot közegben

Szeminárium Charmonium tömeg antiproton-mag ütközésben, avagy hogyan lehet mérni a gluon kondenzátumot közegben
Előadó

Wolf György

MTA Wigner KF
Kapcsolattartó Dr. Fülöp Zsolt
Időpont 2018-01-11 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

Az alacsonyan fekvő charmónium állapotok, nevezetesen a J/Ψ, Ψ(3686), és Ψ(3770 tömegei a másodrendű Stark-effektus (szín-dipólus szín-elektromos térben) miatt csökkennek. `p + Au 6-10 GeV-es ütközésekben tanulmányozzuk ezen állapotok közegbeli terjedését. A charmónium állapotok spektrál függvényeinek időfüggését egy Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck (BUU) típusú transzport modell segítségével vizsgáljuk. Megmutatjuk, hogy a közegbeli tömegcsökkenésüket megfigyelhetjük a dilepton spektrumban. Ezért megfigyelve ezeknek az alacsonyan fekvő charmónium állapotoknak, különösen a Ψ(3686)-nak a dilepton bomlási csatornáját, információt tudunk szerezni a gluon kondenzátum nagyságáról maganyagban. Ezt a mérést a jelenleg épülő PANDA/FAIR kísérletben lehet elvégezni.