Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Magyar kutatók együttműködése a lézergerjesztéses fotoelektron-spektroszkópia hazai megvalósítására

Egyéb információ

A debreceni MTA Atomki Atom- és Molekulafizikai Osztálya és a budapesti MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Ultragyors Nanooptika Lendület Kutatócsoportjának együttműködésében először sikerült lézernyalábbal gerjesztett nagy energiafeloldású fotoelektron-spektrumok szögeloszlását meghatározni. A mérésekhez az Atomki saját fejlesztésű speciális elektronspektrométerét telepítették a budapesti femtoszekundumos lézernyalábra. Az új tudományos eredmények mellett a vizsgálatok a szegedi ELI lézerein történő mérések előkészítését is szolgálják.

 

Tovább: MTA hírei
Kapcsolat: KÖVÉR Ákos