Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Isotope separation techniques

Core competence Radiochemistry and biomedical applications
Method chemical, physical
Contact person
Szakmai leírás